• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zarząd OSP Zabrzeg

W głosowaniu jawnym, przeprowadzonym na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 22 maja 2021 roku, do zarządu OSP Zabrzeg wybrani zostali:
Prezes:
Tomasz Londzin
Naczelnik:
Marek Tittor
Zastępca Naczelnika:
Jerzy Rusin
Skarbnik:
Marian Szłapa
Sekretarz:
Błażej Londzin
Gospodarz:
Krzysztof Parma
Członek:
Stanisław Paweł Londzin
Członek:
Sławomir Stasicki
Członek:
Mateusz Parma


Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:
Przewodniczący:
Andrzej Klimaniec
Wiceprzewodniczący:
Jacek Tomaszczyk
Sekretarz:
Łukasz Kwaśniewski

 • Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie Zarządu winno się zapraszać Przedwsawiciela Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawiciela Samorządu Mieszkańców.