• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zarząd OSP Zabrzeg

W głosowaniu jawnym, przeprowadzonym na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 29 stycznia 2011 roku, do zarządu OSP Zabrzeg wybrani zostali:
Prezes:
Tomasz Londzin
Naczelnik:
Stanisław Paweł Londzin
Zastępca Naczelnika:
Jerzy Rusin
Sekretarz:
Marek Tittor
Skarbnik:
Marian Szłapa
Gospodarz:
Krzysztof Parma
Członek:
Mateusz Parma
Członek:
Błażej Londzin
Członek:
Józef Kuś
Członek:
Damian Dudek
Członek:
Adam Wrzoł


Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:
Przewodniczący:
Andrzej Klimaniec
Sekretarz:
Marcin Balcarek
Członek:
Jacek Tomaszczyk

 • Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie Zarządti winno się zapraszać Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawiciela przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.