• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Jubileusz 120-lecia OSP w ZabrzeguJubileuszowe obchody rozpoczęły się od patrona i uroczystego podziękowania za opiekę św. Florianowi podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Zabrzegu.
- Niech wam towarzyszy nieustannie Boże błogosławieństwo i opieka św. Floriana. Niech nie brakuje nowych kandydatów i nowoczesnego sprzętu i nie nigdy nie braknie tej ochoty, którą macie w nazwie – mówił proboszcz ks. kanonik Jacek Kobiałka przed poświęceniem figury św. Floriana, która odtąd, jako pamiątka  jubileuszu 120-lecia i wotum wdzięczności strażaków za opiekę świętego patrona, umieszczona została na filarze kościoła.
W kazaniu ks. prałat Emil Dyrda wrócił do początków OSP, kiedy w czerwcu 1893 r. inicjatorzy założenia straży ogniowej w Zabrzegu otrzymali od władz cesarsko-królewskiego Rządu Krajowego w Opawie statut uprawniający do zorganizowania straży. Na jego podstawie 15 lipca 1893 r. przodkowie dzisiejszych strażaków rozpoczęli działalność wówczas Ochotniczej Straży Ogniowej.
Ks. prał. Dyrda wskazywał na poczucie odpowiedzialności i chrześcijańską miłość bliźniego, które nakazywały 120 lat temu założyć zabrzeżanom jednostkę wspierająca mieszkańców w najcięższych potrzebach. Niosła ona pomoc nawet za cenę ryzyka utraty zdrowia a nawet życia.
Choć w ciągu 120 lat do obowiązków wspólnej walki z ogniem doszły liczne inne – i choć inaczej wygląda ta pomoc, również od strony technicznej i stosowanego sprzętu, choć zmienili się ludzie, jednak pozostała niezmienna gotowość do niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Jak podkreślał ks. Jacek Kobiałka, oprócz dobrze znanych form aktywności strażackiej, przyjmuje ona też formy pomocy charytatywnej na rzecz uboższych parafian, dla których strażacy organizują przywóz darów żywnościowych przekazywanych przez Caritas.

Medale i gratulacje
W uroczystości przed Domem Strażaka wzięli udział liczni zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych i Państwowej Straży Pożarnej, księża, reprezentanci instytucji i organizacji. List gratulacyjny skierował do jubilatów gen. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od Rady Sołeckiej strażacy dostali dzwonek dobrych wiadomości...
Jak przypominał komendant Tomasz Londzin, w ciągu 120 lat zmieniło się w życiu zabrzeskiej OSP wiele. O tym wszystkim mówi wydana z okazji jubileuszu publikacja.
- Zmiany, na które mieliśmy wpływ, zawsze były motywowane dążeniem do lepszego funkcjonowania naszej jednostki – dodawał.
Komendant podkreślił, że o tym, jak wyglądała ta działalność, decydowały często uwarunkowania zewnętrzne, ale jej ostateczny kształt zależał od ludzi. Tu wspomniał tych członków OSP, którzy od czasu ostatniego jubileuszu – stulecia straży – odeszli na wieczną służbę. Byli to: Krystyna Banasz Otton Banasz, Stefan Białas, Władysław Brandys, Ludwik Chlebniczek, Alojzy Distel, Roman Drobik, Albin Dyrda, Tadeusz Dyrda, Tadeusz Fajkis, Ryszard Hołyst, Małgorzata Jarczok, Władysław Jarczok, Józef Jaworski, Kazimierz Jurczyk, Ludwik Kołoczek, Andrzej Kozik, Emil Kurpas, Alfons Londzin, Zbigniew Londzin, Stanisław Mynarski, Rudolf Okolus, Władysław Polok, Henryk Puzoń, Jan Ryś, Kazimierz Szczepanik, Władysław Tyc, Robert Wrzoł, i Stanisław Zolich.
Dla dzisiejszych strażaków jubileusz był okazją odebrania podziękowań i gratulacji. Otrzymali je najbardziej zasłużeni: naczelnik Stanisław Londzin, Krzysztof Parma – członek zarządu, Henryk Tittor – dowódca pocztu sztandarowego, Stanisław Zbijowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Władysław Wiśniewski – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i sołtys.
Z okazji jubileuszu zostały przyznane zostały także odznaczenia. Nadane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Prezydium Zarządu Wojewódzkiego –złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Jadwiga Białas, Andrzej Dzida, Krzysztof Parma i Roman Tyc.
Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” odebrali: komendant Tomasz Londzin, Marcin Dzida, Janina Jakubiec, a brązowym medalem odznaczeni zostali: Ludwik Kalarus, Józef Kuś, Władysław Wiśniewski, Mariusz Wrzoł.
Odznaki „Wzorowego Strażaka”, nadane uchwałą Zarządu Powiatowego ZOSP otrzymali: Błażej Londzin, Mateusz Parma, Łukasz Kajstura i Damian Dudek.
Dyplomami wyróżnieni zostali: Henryk Tittor, Marek Tittor, Andrzej Mazur, Kazimierz Mazur, Zdzisław Kurtok i Jerzy Rusin.
Pamiątkowe figurki św. Floriana, wykonane przez rzeźbiarza Józefa Szypułę, wręczone zostały zasłużonym dla rozwoju zabrzeskiej jednostki OSP: burmistrz Marian Błachut, komendant miejski Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. brygadier Adam Caputa, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP druh Jan Cholewa, sołtys Władysław Wiśniewski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosław Szemla, komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Czechowicach-Dziedzicach brygadier Tadeusz Szkucik.
Dopełnieniem oficjalnej uroczystości połączonej z wbijaniem pamiątkowych gwoździ na jubileuszowej tablicy, był strażacki festyn, w programie którego znalazły się m.in. prezentacje przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Zabrzegu oraz powiatowy konkurs strażacki sikawek ręcznych.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Sponsorzy