• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Jesienny Rajd Rowerowy - Granicami Zabrzega

Odbędzie się: 15 września br. w Sobotę o godz: 13.30
Strart: STADION w Zabrzegu
Opłata uczestnictwa: 15 zł/os.

 

Więcej szczegółów w

REGULAMINIE

 

Patronat:

            Rajd organizowany jest pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Trasa rajdu: 

            Zabrzeg - Ochodza - Burzej - Ligota - Bronów - Zabrzeg.

Cel rajdu:

 • Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych gminy Czechowice-Dziedzice.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 • Rozwijanie turystyki rowerowej.
 • Integracja społeczności lokalnej.
 • Popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 • Promowanie ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

 Organizator:

            Rada Sołecka w Zabrzegu.

            Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu.

 Partnerzy:

 1. Wydział Promocji UM w Czechowicach Dziedzicach
 2. Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg”.
 3. KGW „Zabrzeżanki”

 Termin rajdu:

Rajd odbędzie się w dniu 15 września 2018r.

 Opis - trasa rajdu:

            Trasa rajdu wynosi około 20 km i prowadzi ścieżkami oraz szlakami rowerowymi Zabrzega, Ligoty i Bronowa. Przebiega drogami lokalnymi, śródleśnym, i śródpolnym o nawierzchniach asfaltowych oraz gruntowych, na niektórych odcinkach - leśnych. Różnica wzniesień, niewielka.

Program rajdu:

 1. Zbiórka uczestników rajdu

            - Stadion LKS „Sokół” w Zabrzegu w dniu 7 lipca 2018r. o godz.8:30.

 1. Start Rajdu:

            - Stadion LKS Zabrzeg godz. 13:30

 1. Trasa rajdu:

Start - stadion LKS Zabrzeg, dalej: ul. Spacerowa, ul. Do Zapory, ks. Janoszka, dalej wałem ul. Klimesza, ul. Kłosowa, ul. Nadwiślańska, Ochodzka. ul. Burzej, dalej - przez ławę na Iłownicy, ul. Objazdowa, ul. Korfantego, ul. Pasieczna, w lewo ul. Polna na wał Iłownicy - dalej wałem Iłownicy aż do Bronowa dalej, ul. Kunza w prawo, ul. Zarzeczna, ul. Nadbrzeżna, w prawo ul. Woźniacka, dalej, w lewo ul. Kopaniny, ul. Pszczelarska, przy Leśniczówce w prawo droga leśna do Czarnolesia, dalej- drogą leśną wzdłuż torów do Zabrzega pod wiadukt kolejowy, ul. Maciejowicką do stadionu.

 1. Meta Rajdu:

- Stadion LKS Zabrzeg.

- Przyjazd uczestników - około godz. 16:30.

- Atrakcje dla najmłodszych uczestników rajdu.

- Wręczanie upominków oraz poczęstunek i wspólne biesiadowanie.

Organizacja Rajdu

 1. Rajd Rowerowy, jest rajdem integracyjnym, w którym najważniejsze jest uczestnictwo i rekreacja.
 2. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 3. W rajdzie planuje się udział ok. 60 osób.
 4. Rajd prowadzi Komandor Rajdu, za którym poruszają się jego uczestnicy.
 5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 6. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników.
 7. W rajdzie będą brały udział osoby posiadające uprawnienia do udzielania pomocy przed medycznej, zaopatrzone w apteczki i środki opatrunkowe.
 8. Konieczność udzielenia pomocy, należy zgłaszać organizatorowi, (służbie porządkowej lub ratownikom medycznym), którzy w zależności od potrzeb, udzielą pomocy, lub zwrócą się o pomoc do służb profesjonalnych.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne i wynosi 15zł.
 2. W rajdzie biorą udział osoby dorosłe oraz dzieci wyłącznie pod opieką rodziców i prawnych opiekunów.
 3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników (60 osób) organizator Zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane będą do:11.09.2018, przez druha Mariana Szłapę, tel. 501 626 46 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  W zgłoszeniu, należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr. PESEL (dane wymagane są do ubezpieczenia).
 5. Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie i dokonania wpłaty:
 6. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
  Osoby niepełnoletnie uczestniczące w rajdzie pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się założenie kamizelek odblaskowych (mogą być z poprzednich rajdów) oraz kasków ochronnych.
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków i napojów podczas rajdu.
 10. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.

Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za Komandorem Rajdu.
 3. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
 4. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda bez trzymania kierownicy i wyprzedzanie.
 5. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru.
 6. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się tak, aby nie utrudniać jazdy innym uczestnikom rajdu.
 7. Na trasie rajdu oraz w czasie zakończenia imprezy, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, a w razie potrzeby pomoc innym uczestnikom rajdu.
 8. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się po trasie opisanej w niniejszym regulaminie (rozdz. VI punkt 3). Decyzja o ewentualnej zmianie trasy należy wyłącznie do Komandora Rajdu.

 Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie Komandora Rajdu - przewodnika prowadzącego rajd.
 2. Przekazanie uczestnikom rajdu w dniu startu chusty z logiem
 3. Zapewnienie opieki przed medycznej.
 4. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Poczęstunek dla uczestników rajdu na stadionie w Zabrzegu.

 Upominki

 1. Najmłodszym uczestnikom zostaną rozdane liczne upominki,ufundowane przez organizatorów i partnerów rajdu. .

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu oraz za uszkodzenia sprzętu.
 2. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa, uczestnik odpowiada osobiście.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków i danych osobowych w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących rajdu.
 4. Treść niniejszego regulaminu, jest do wglądu w siedzibie organizatora, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej OSP.

    Adres strony: http://ospzabrzeg.pl/

 

Numery alarmowe

112 – CPR
999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
33 8126065 – PSP w Bielsku-Białej
32 2157218 – OSP w Zabrzegu
784 664 234 – Gospodarz Obiektu

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
image image image
Zabrzeska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została reaktywowana w 2000 roku. Nasze działania są widoczne mimo iż działamy w znacznie w okrojonym składzie...
Czytaj więcej
 

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Sponsorzy